Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Algemene informatie

Ieder nieuw lid van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. draagt door zijn lidmaatschap en vrijwillige giften en ondersteuning effectief bij aan de grote attractiviteit van de beide museale instellingen in Kleef.

Ieder lid van de Vereniging van Vrienden krijgt daarvoor:

- gratis toegang voor het Museum Kurhaus Kleef en het Museum B.C. Koekkoek-Huis
- uitnodigingen voor de opening van de tentoonstellingen
- de broschure „Kunstfreund“, die ieder lid kosteloos informeert over de actuele gebeurtenissen in het Museum Kurhaus Kleef en het B.C. Koekkoek-Huis
- uitnodigingen voor lezingen, rondleidingen en andere activiteiten van de Vereniging van Vrienden
- catalogi en publicaties van de Vereniging van Vrienden voor een gereduceerde prijs
- hoogwaardige edities van internationale en regionale kunstenaars tegen een gereduceerde prijs
- de mogelijkheid aan de door de Vereniging van Vrienden georganiseerde dagexcursies en kunstreizen tegen een gereduceerd tarief deel te nemen.

De Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-huis Kleef e.V. zou het op prijs stellen U in de kring van zijn „mecenassen“ als nieuw lid te mogen begroeten. De lidmaatschapsbijdrage dient jaarlijks voldaan te worden en is slechts een minimumbedrag. Ieder lid wordt met groot genoegen uitgenodigd de vereniging met grotere bijdragen al gelang zijn mogelijkheden en bereidheid tot schenken te ondersteunen.

Ieder lid dat een nieuw lid aanbrengt mag als premie een catalogus uit de publicaties van het museum uitzoeken. De premie kan in de boekwinkel „Minerva“ in het Museum Kurhaus Kleef of in de Koekkoek-Shop tegen overlegging van de ingevulde aanvraag voor het lidmaatschap afgehaald worden.

Lidmaatschapsbijdragen

- 1 persoon: 40,-€

- paar: 60,-€ 

- gezin: 2 volw. en alle kinderen tot 21 jaar: 65,- €

- scholieren, studenten, invaliden en leerlingen: 14,-€

- bedrijven: 100,-€

Bankrekeningen

voor de betaling van de contributieSparkasse Rhein-Maas, Kontonummer 502 0557, BLZ 324 500 00

(IBAN DE61 3245 0000 0005 0205 57, BIC/SWIFT WELADED1KLE) 

Opzeggingen kunnen slechts schriftelijk per nieuw kalenderjaar plaats vinden.

-> Deze pagina afdrukken