Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Onze veeniging leeft door het vrijwilligerswerk

De vrijwilligers zijn de dragende pijlers van onze vereniging. Als steeds zichtbareen produktieve begunstigers maken zij het opzetten van het betekenisvolle kulturele progamma mogelijk, dat de vereniging in het Kurhaus-museum en mede in het B.C. Koekkoek-Huis verzorgd.

Boekhandel „Minerva“ en „Koekkoek-shop“

Beide musea-shops, die de Vriendenkring bedrijft, worden geregeld door vrijwilligers verzorgd. Naast entréékaarten verkoopt men er de huis catalogi, geselekteerde literatuur, kunst-edities, bijzondere kado‘s en eengroot assortiment aan posters en postkaarten van de in de verzameling aanwezige kunstwerken.

Burgerlijketrouwerijen

Zowel in de Gouden Salon van het B.C. Koekkoek-Huis alswelin de Kuurzaal van het Frederich-Wilhelm-Bad in het Kurhaus-museum Kleef,vinden burgelijke trouwerijen plaats. Deze worden volledig door vrijwilligers georganiseerd, in samenwerking met de burgelijke stand van Kleef.

Aktiviteiten/Festiviteiten

Vrijwilligers helpen mee bij het organiseren van aktiviteiten/festiviteitenin het B.C. Koekkoek Huis gedurende het hele jaar (Open tuinpoorten, opening van tentoonstellingen, kerstfeest, Kultuur-ontbijt Voor Vrouwen, zondagssalon, kultuurdagen kring Kleef (KulTourTage), thema-avonden, ontvangsten, enz.). Ze stellen in eigen regie taart- of ontbijt-buffets samen, decoreren de salonspassend naar de gelegenheid en zijn er voor, tijdens en na de aktiviteiten voor de bezoekers, of als toezicht tijdens de openingstijden van het museum. 

Administrative werksaamheden

Grote hulp ervaren  demusea door vrijwilligerswerk bij het inventariseren, het maken van foto‘s en digitaliseren van inventaris (in de huiseigen werkplaatsen en depo’s).

Tuinzorg

Het tuin-team van het B.C.Koekkoek-Huis wijdt zich gedurende het hele jaar aan het behoud en instandhouding/inrichting van de in de 1840er jaren ontstane kunsttuin der romantiek.

Gezelligheid/vrijwilligers-bijeenkomsten /verenigingsleven

Voor de vrijwilligers-leden biedt de Vereniging speciale curatoren-rondleidingen aan het begin van elke nieuwe tentoonstelling. Bovendien vieren en eten we met elkaar bij het jaarlijkse Nieuwjaarsontvangst. Regelmatig ontmoeten de vrijwilligers zich bij ‚Open Treffs‘ in het Kuurhuis-museum en/ofbij gelegenheid tot kleine Kultuur-Touren of gemeenschappelijk eten in het B.C.Koekkoek-Huis.

Informatie over het vrijwilligerswerk van de Vriendenkring van het Kurhaus-Museum en het Koekkoek-Huis e.V. kunnen tijdensde openingstijden van het Kurhaus-Museum Kleef (dinsdag – zondag 11_17 uur enop  allefeestdagen behalve 24, 25, en 31. December zowel als 1 Januari en carnavalsmaandag) gevraagd worden onder Tel. Nr. +49-(0)2821-75010 en +49-(0)2821-768835of via het Email-adres buero@freunde-klever-museen.de

Kuratorin Susanne Figner führt durch die Ausstellung "every single day" von Haim Steinbach
-> Deze pagina afdrukken