Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Oproep tot deelname: Tweede Werner Deutsch Prijs voor Jonge Kunst, Museum Kurhaus Kleef

Op 12 oktober 2010 stierf prof. dr. Werner Deutsch, een groot vriend van de kunst in Kleef en aan de Nederrijn en een geëngageerde begunstiger van het Museum Kurhaus Kleef. Als herinnering aan hem en zijn verdiensten voor de kunst en cultuur wordt in 2012 voor de eerste keer de „Werner Deutsch Prijs voor Jonge Kunst“ uitgeschreven. De prijs wordt uitgereikt in het Museum Kurhaus Kleef in samenwerking met de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. Het prijsgeld bedraagt 3.000,- €. Een feestelijke bijeenkomst en een presentatie in het Museum Kurhaus Kleef zijn ook aan de prijs verbonden. De tweede uitreiking van de „Werner Deutsch Prijs“ zal op 5 december 2014 gebeuren.

Uitgenodigd om deel te nemen aan de Werner Deutsch Prijs voor het jaar 2014 worden kunstenaars tot 35 jaar, die een professionele opleiding aan een academie resp. hogeschool voor de kunsten in de regio geabsolveerd hebben, d.w.z in het Rijnland, Westfalen resp. in de grensstreek van Nederland. Speciaal wordt gedacht aan – maar niet uitsluitend – de kunstacademies in Düsseldorf / Münster of aan de Kunsthochschule für Medien in Keulen resp. aan de academies in Enschede, Arnhem of Maastricht.

Inschrijvingen kunnen gestuurd worden aan:
Museum Kurhaus Kleef
– Werner Deutsch Prijs voor Jonge Kunst –
Tiergartenstrasse 41
47533 Kleef
Duitsland

De inschrijving dient vergezeld te zijn van een portfolio met maximaal 20 foto’s of afdrukken (max. DIN A4) van exemplarische werken, die niet ouder zijn dan 2 jaar. Alle inzendingen dienen duidelijk van gegevens voorzien te zijn. Bovendien dient er een curriculum vitae met gegevens over opleiding en studie als ook over mogelijke tentoonstellingen resp. deelname aan tentoonstellingen meegezonden te worden. Het museum verzoekt geen media, catalogi, exposés enz. op te sturen. Inschrijvingen per e-mail zijn niet mogelijk.

De termijn voor inschrijving sluit 20 october 2014. Inschrijvingen, die na deze datum aankomen, kunnen niet in aanmerking genomen worden.

Een jury beslist over de ingezonden inschrijvingen. Alle deelnemers krijgen zo snel mogelijk een schriftelijke mededeling over de beslissing van de jury. Het museum verzoekt daarom ook niet individueel contact op te nemen. Het inschrijvingsdossier kan alleen geretourneerd worden als er een

terug

Prof. Dr. Werner Deutsch, 2009