Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


„Voor de koning geschilderd“, tentoonstelling B.C. Koekkoek-Huis, 23.09.2012-27.01.2013

Naar aanleiding van de 150ste sterfdag van de grote Nederlandse landschapschilder Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) is in het najaar van 2012 in zijn voormalige stadspaleis in Kleef een unieke tentoonstelling te zien. Centraal daarbij staan Koekkoeks beroemdste werken: een reeks van negen monumentale Luxemburgse landschappen die de meester tussen 1846 en 1849 in zijn Kleefse atelier vervaardigde voor koning Willem II der Nederlanden.

De vandaag nog bekend schilderijen uit deze cyclus vormen het uitgangspunt van de tentoonstelling, die de opdracht aan Koekkoek documenteert, de hartstochtelijke verzameldrang van de koning toont en het Luxemburgse landschap als thema heeft. Zo wordt het werk van Koekkoek hier getoond naast dat van tijdgenoten, onder wie William Tzurner en Victor Hugo.

Op het hoogtepunt van zijn roem wird Koekkoek in 1845 door koning Willem II uitgenodigd in zijn gevolg mee te reizen naar het Groothertogdom Luxemburg, dat destijds in een personele unie met het koninkrijk der Nederlanden verbonden was. Tijdens het bezoek maakte Koekkoek voorstudies en schetsen, die hij later uitwerkte tot tenminste negen grote olieverfschilderijen. De werken geven, in de meeste gevallen, het heuvelachtige Luxemburgse landschap in de koninklijke privé-domeinen in het groothertogdom weer. Ze tonen bovendien bijzonder schilderachtige burchten, kastelen of kasteelruïnes, een thema dat de „romantische“ Willem II na aan het hart lag.

Op de tentoonstelling worden zowel kunsthistorische als historische aspecten van deze prestigieuze opdracht getoond. Van bijzondere betekenis is daarbij de persoon van Koning Willem II, die bij leven de meest omvangrijke kunstverzameling van Nederland bezat. Bovendien wordt hij niet alleen in zijn rol als koning maar ook in die van Groothertog van Luxemburg voor het voetlicht gebracht.

Kort na de voltooiing van Koekkoeks schilderijencyclus overleed de koning, op 17 maart 1849. Bij de roemruchte veiling van zijn grote kunstcollectie (1850-1851) werden ook de schilderijen van Koekkoek verkocht, met als gevolg dat ze in heel Europa verspreid raakten. Op de huidige tentoonstelling kunnen Koekkoeks Luxemburgse landschappen echter dankzij intensief speurwerk voor de eerste keer sinds 1850 worden herenigd. Ze zullen worden begeleid door de voorbereidende schetsen, tekeningen en aquarellen en door archiefmateriaal.

De tentoonstelling  is ook gewijd aan de historische banden tussen Nederland en Luxemburg, de rijke kunstverzameling van Koning Willem II evenals diens fascinatie voor burchten en ruines. De getoonde werken lopen uiteen van staatsieportretten en voorstellingen van de koninklijke residenties van Willem II en zijn beroemde kunstgalerie. De tentoonstelling wordt afgesloten met een representatieve selectie van schilderijen, grafiek en kunstnijverheid van andere kunstenaars uit de negentiende eeuw, die eveneens het Luxemburgse landschap tot onderwerpo namen. De beroemdste daarvan zijn William Turner en Victor Hugo.

De tentoonstelling „Voor de koning geschilderd“ is mede mogelijk gemaakt dankzij ruimhartig ter beschikking gestelde bruiklenen uit Nederland, Belgie en Luxemburg, en uit collecties in Engeland en de Verenigde Staten. Het Nationaal Museum voor Geschiedenis en Kunst en het museum Villa Vauban in Luxemburg als ook het Koninklijk Huisarchief in Den Haag moeten daarbij tenminste worden vermeld.

De tentoonstelling, die in het voorjaar van 2013 zal worden overgenomen door het Musée national d‘histoire et d‘art Luxembourg, is voorbereid door dr. Asker Pelgrom.

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitvoerige catalogus met bijdragen over Koekkoek en het Luxemburgse landschap, de verzameling van de koning en over Luxemburg als thema in de romantische schilderkunst, de kunstnijverheid en de grafiek.

De tentoonstelling wordt gesponsord door:


Vereniging van Vrienden
van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.
www.freunde-klever-museen.de/nl

Sparkasse Kleve
– Premiumpartner van het B.C. Koekkoek-Huis Kleef
www.sparkasse-kleve.de

terug

B.C. Koekkoek, Luxemburgs landschap, Gezicht op Schönfels, 1846, Particuliere collectie USA
J.A. Kruseman, Koning Willem II. der Nederlande 1841, Historische Verzameling Koninklijke Militaire Academie, Breda
William Turner, La ville de Luxembourg, vue prise depuis Fetschenhof, 1839, Musée National d’Histoire et D’Art, Luxembourg
Alexander Joseph Daiwaille, Rivierlandschap met burcht, 1847, Collectie stichting Twickel, Ambt-Delden (NL)