Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden 07.07.2011

Op 7 juli 2011 vond de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. plaats. Tijdens de goed bezochte vergadering maakte het Bestuur een over het geheel genomen positieve balans op van haar intensieve werk voor de Kleefse musea. De voorzitter van de Vereniging, Klaus Hommel, kon meedelen dat ook in het verenigingsjaar 2010-2011 in weerwil van de trend het aantal leden verder gegroeid was. De Vereniging telt nu niet minder dan 1554 leden. De Kleefse musea kunnen zo bogen op een brede acceptatie in stad en regio.

Een ongekende ondersteuning door de leden ervaart de Vereniging van Vrienden met betrekking tot de actie ten bate van de verbouwing van het „Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys“. „Hier komt de finish in zicht“, al dus de heer Hommel. Met het oog op dit grootse succes appelleerde de voorzitter indringend aan de stad Kleef en het bondsland NRW om spoedig duidelijkheid te geven over de financiering van dit project. Het gaat erom de verbouwing binnenkort met succes af te ronden: „Wat zou meer voor de hand liggen dan deze nieuwbouw op die dag te openen waarop het museum 15 jaar wordt – 18 april 2012?“ Mocht dit lukken dan zijn het bestuur en de raad van toezicht misschien in staat ook andere financiële middelen te genereren en bij te dragen.

Hoogtepunt van de avond was de toekenning van het erelidmaatschap van de Vereniging van Vrienden aan mevr. Gisela Claßen en mevr. Ulrike Sack. Twee personen die zich gedurende vele jaren uiterst verdienstelijk gemaakt hebben voor de Vereniging van Vrienden en de Kleefse musea.

Mevrouw Gisela Claßen was volgens Klaus Hommel gedurende de vele jaren als plaatsvervangend voorzitter bijna alom tegenwoordig en het „hart van de Vereniging“. Zij was het „toonbeeld van de vereniging en van het engagement door de burgerij“ en ze heeft geen gelegenheid onbenut gelaten om voor de kunst, de musea en de Vereniging van Vrienden de trom te roeren.

Ook met mevrouw Ulrike Sack eert de Vereniging een „strijdster van het eerste uur“. In 1999 nam zij het voorzitterschap van de Vereniging van Paul Kratz over en leidde de Vereniging met groot engagement en succes negen jaar lang. Zij „kon goed omgaan met moeilijke projecten en heeft belangrijke beslissingen met het oog op de toekomst genommen“. Van 2007 tot 2010 was zij bovendien nog voorzitter van de Stichting B.C. Koekkoek-Huis. In de oprichting van deze stichting had ze een groot aandeel.

terug