Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Open dag in de ruwbouw van het Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys, 15 mei 2011

Tijdens de Cultuurdagen van de regio Kleef wordt op zondag 15 mei 2011 tussen 11 en 17 uur de ruwbouw van het „Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys“ door  de Vereniging van Vrienden voor de eerste keer voor het publiek opengesteld. Iedereen wordt van harte uitgenodigd dit nieuwe gedeelte van het museum te bezichtigen en kennis te nemen van de indrukwekkende ruimten. Hoogtepunten van de nieuwbouw zijn het atelier van Joseph Beuys en de „Catherina van Kleef-Zaal“, die acht meter hoog is, gelijk een kathedraal opragend uit de berg en in de toekomst onderdak biedend aan de collectie middeleeuwse beelden. In de toegangshal worden de bezoekers verwelkomd door een imposant portret van Joseph Beuys van de uit Kleef afkomstige kunstenares Hildegard Weber.

De Vereniging van Vrienden heeft talrijke evenementen geprogrammeerd voor deze Open Dag: om 11 uur spreken Dr. Artur Leenders, plv. burgemeester van Kleef, Klaus Hommel, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. en drs. Guido de Werd, senior curator van het Museum Kurhaus Kleef. Het gebouw is vrij te bezichtigen, maar er zijn ook ieder uur rondleidingen door de ruwbouw waaraan men zonder aanmelding vooraf kan deelnemen. Bovendien geven de plannen van de architecten (typograaf Walter Nikkels en de architect Ingrid van Hullen) inzicht in het project. Een kleine power-point presentatie verduidelijkt verleden, heden en toekomst van het gebouw.
Er is gelegenheid om wat te drinken.

In een stand van de Vereniging van Vrienden worden alle edities van Kleefse kunstenaars en Kleefse burgers, die ontstaan zijn naar aanleiding van deze verbouwing, gepresenteerd. De opbrengst komt ten goede aan de grote actie van de Vereniging van Vrienden van het Museum voor de verbouwing, die totaal 500.000,- € op moet brenge. Een bijzonder highlight vormt de collectie van twintig originele foto’s uit de nalatenschap van de bekende Kleefse Fotograaf Fritz Getlinger (Retz / Oostenrijk 1911-1998 Kleef), die de Vereniging dankzij een genereuze geste van de familie van de kunstenaar ten gunste van het bouwproject mag verkopen. Het is een unieke kans om op deze dag een van nog door Fritz Getlinger zelf gemaakte en vergrootte foto’s met motieven van de Nederrij uit de jaren vijftig en van zijn „Menschenbilder“ te verwerven.

terug

De entree van het Friedrich-Wilhelm-Bad, met zijn gereconstrueerde trap