Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Eendaagse exkursie: Aken 07.05.2011

De tweede excursie van de Vereniging van Vrienden 2011 ging op 7 mei naar Aken, de geboortestad van Ewald Mataré. Daar stonden een aantal indrukwekkende tentoonstellingen op het programma, in het Ludwig Forum „Hyper Real – Kunst en Amerika rond 1970“ en in het Suermondt-Ludwig Museum „Leonardo des Nordens: Joos van Cleve“. In de tussentijd maakten vele leden van de Vereniging een wandeling door de stad, om de dom en het raadhuis met de ramen van Ewald Mataré te bezoeken.

In de ochtend bezoeken de leden van de Vereniging -> „Hyper Real – Kunst en Amerika rond 1970“ in het Ludwig Forum waar de iconen van de hedendaagse kunst op hen wachtten. Het sleutelwerk van Franz Gertsch „Medici“ was er te zien evenals „Cicciolina“ van Jeff Koons. De tentoonstelling focuste op de ontwikkeling van het abstracte fotorealisme in de context van specifiek Amerikaanse realiteiten en toonde tevens voorlopers en volgers. De weg van het abstracte expressionisme – als voorloper van het hyperrealisme – via de pop art tot en met concept art, het nieuwe realisme of de fotografie werd op een begrijpelijk manier verklaard. In het middelpunt van de tentoonstelling stond de „american way of life“, motieven met een veronderstelde banale inhoud zoals de inhoud van etalages of neonreclame, waarvan de „hyperrealistische“ schilderwijze irriteerde en associaties aan foto’s opriep. 250 werken van 100 kunstenaars waren er te zien, gepresenteerd in een schitterende, nieuwe tentoonstellingsarchitectuur. Een feest voor de ogen!

In de tentoonstelling -> „Leonardo des Nordens“ leerden de leden van de Vereniging een geboren Klevenaar kennen: Joost van der Beke. Hij werd in 1485 in Kleef geboren en verschijnt voor het eerst in oorkonden in Kalkar waar hij als schildersgezel voor Jan van Soest aan het hoogaltaar in de St. Nicolai-kerk werkte. Nauwelijks 20 jaar vertrok hij via Brugge naar Antwerpen, waar hij zich vestigde. Daar stichtte hij als „Joost van Cleve“ het meest productieve en meest succesvolle schildersatelier in die streek. Zijn klantenkring bestond uit kerken, vorstenhoven en rijke koopmansfamilies uit heel Europa die vooral zijn warme stijl, de zachte contouren en de briljante kleuren  waarderden, wat hem de bijnaam „Leonardo van het Noorden“ opleverde. Joos van Cleve, die een tijdgenoot van Dürer en Cranach was, werd in de tentoonstelling in Aken voor het eerst omvattend wetenschappelijk gedocumenteerd. Er werden ongeveer 60 werken getoond o.a. afkomstig uit de National Gallery of Art in Washington en het Louvre in Parijs. De toonstelling was een belevenis en verplichte kost voor ieder Klevenaar.

terug

De vrienden tijdens hun rondleiding door "Hyper Real" in het Ludwig Forum
-> Deze pagina afdrukken