Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Jaarvergadering Vereniging van Vrienden 2010 24.08.2010

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. maakte het Bestuur de balans op van het succesrijke verenigingsjaar 2009 / 10. De basis voor dit succes is, zoals de voorzitter Klaus Hommel steeds weer benadrukte, gelegen in het groeiende aantal leden: 1533 leden telt de Vereniging op dit moment, waaronder 46 bedrijven.

Veel leden, zo Hommel, zijn ook als vrijwilliger met de Vereniging verbonden. Ook waren velen bereid niet alleen hun jaarlijkse bijdrage te storten maar bovendien ook nog extra te doneren. Op deze manier vergroten ze de speelruimte om de beide musea te ondersteunen. De actie ten behoeve van de verbouwing van het „Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys“ waaraan de Vereniging 500.000,- € bijdraagt, wordt volgens de voorzitter gedragen door een „golf van enthousiasme“.

Veel leden hebben grotere en kleinere bedragen geschonken, sommigen zelfs bijzondere acties gestart waarvan de opbrengst te goede komt aan het project. Bovendien hebben kunstenaars werk gemaakt dat ten behoeve van deze verbouwing verkocht kon worden. Trots en dankbaar maakte Hommel bekend, dat tot nu toe – inclusief beloofde giften - 425.000,- € bijeengebracht is, een enorm bedrag. Tegelijkertijd appelleerde de voorzitter aan allen hun engagement voort te zetten:

Het zou schitterend zijn, wanneer we op de volgende jaarvergadering, zomer 2011, zouden kunnen melden dat het doel bereikt is.

In het kader van de periodieke verkiezing van het Bestuur werd Klaus Hommel in zijn functie als voorzitter herbenoemd, ook werden dr. Jochen Lohaus als secretaris en dr. Harald Korth als penningmeester herkozen, Claus J. Peters als juridisch adviseur en de vroegere burgemeester Josef Joeken als plv. penningmeester.

Op eigen verzoek waren Gisela Claßen, die meer dan 20 jaar lang plv. voorzitter was, en Paul J. Kothes, 9 jaar lang plv. secretaris, niet meer herkiesbaar. Klaus Hommel bedankte hen namens het hele Vereniging zeer hartelijk voor al hun werk. Gisela Claßen heeft van het begin af aan op indringende wijze haar stempel op de Vereniging gedrukt. Gedreven door een grote liefde voor de kunst was ze bijna omnipresent, onderhield de contacten met de leden en was bij geen enkele opening, evenement of excursie afwezig.

Bovendien heeft ze veel verdiensten verworven bij de organisatie van de excursies en de beide boekwinkels – centrale taken, die ze gelukkig ook na haar vertrek uit het Bestuur zal blijven vervullen, aldus voorzitter Hommel.

Ook Paul J. Kothes heeft grote verdiensten voor de Vereniging. Met zijn heldere analyses heeft hij het Bestuur gemoderniseerd en geactiveerd wat doorslaggevend was bij veel belangrijke beslissingen.

Iris Pietsch werd gekozen als plv. voorzitter en Michael Schläger is de nieuwe plv. secretaris.

terug

De voorzitter van de Vereniging van Vrienden, Klaus Hommel
Iris Pietsch, de nieuwe plv. voorzitter
Michael Schläger, de nieuwe plv. secretaris
-> Deze pagina afdrukken