Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden 04.06.2008

De jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. op 8 juni 2008 werd voor het eerst geleid door de nieuwe voorzitter van de Vereniging, Klaus Hommel. De voorzitter kon al direct meedelen dat het een van de meest succesvolle jaren in de geschiedenis van de vereniging was geweest. Het aantal leden bleef op een hoog niveau en is wederom licht gestegen: 1515 leden konden er geteld worden. Het verenigingsleven was actief en levendig, gedragen door een goede sfeer, die de naam vriendenkring alle eer aandeed.

Alle extra rondleidingen voor de leden door de beide Kleefse musea, de excursies en de meerdaagse kunstreis naar Lissabon, die net achter de rug was, vonden veel belangstelling.

Ook het traditionele kerstfeest was wederom een onvergetelijk en zeer gemeenschappelijk feest. Vooral dankzij de inzet van de meer dan 50 vrijwilligers was het weer mogelijk de museumwinkel van het Museum Kurhaus en van het B.C. Koekkoek-Huis als ook het Café Moritz in het Museum Kurhaus Kleef efficiënt en met succes te exploiteren.

In het afgelopen verenigingsjaar 2007/2008 heeft de Vereniging van Vrienden een aanzienlijk aantal belangrijke werken voor de Kleefse musea kunnen aankopen, die de voorzitter een voor een voorstelde. In de categorie moderne en hedendaagse kunst waren het belangrijke werken van Ewald Mataré, Joseph Beuys, Giuseppe Penone, Richard Long en Jan Andriesse. De meeste van deze nieuwe aanwinsten zullen op zondag 8 juni 2008 op de dan beginnende tentoonstelling „Neue Ansichten – Nieuwe Aspecten“ te zien zijn. In de categorie oudere kunst dienen met name genoemd te worden een gezicht op Kleef van Jan van Call uit het einde van de 17e eeuw en een vroeg portret van Johan Maurits van Nassau-Siegen van de hand van Michiel van Miereveldt. Om de financiering van het portret van Johan Maurits – waarvoor reeds vele royale giften uit de Vereniging van Vrienden zijn ontvangen - te kunnen afronden, ontbreken nog EUR 5000,-. De Vereniging van Vrienden is dankbaar voor iedere gift in deze, aldus de voorzitter.

Een van de hoogtepunten van de avond was de benoeming van Wolfgang Dommers tot erelid van de Vereniging van Vrienden. Wolfgang Dommers was 20 jaar lang, vanaf de oprichting in 1987 tot vorige zomer, penningmeester van de Vereniging van Vrienden. In deze lange periode heeft hij zich, zoals de voorzitter nadrukkelijk zei, „door zijn omzichtige omgang met de gelden van de Vereniging grote verdiensten verworven.“ Zijn hart klopt voor de kunst en voor de beide Kleefse musea – de deelnemers brachten hem een staande ovatie als dank voor zijn buitengewone engagement.

Als een van de grootste uitdagingen voor de Vereniging noemde de voorzitter de verbouwing en uitbreiding van het Friedrich-Wilhelms-Bad. Met dit project zal de verbouwing van het voormalige Kurhaus tot museum voltooid zijn. Hommel legde er de nadruk op, hoe belangrijk deze verbouwing voor de presentatie van de collectie is. Niet alleen zal Joseph Beuys opnieuw te beleven zijn – en weliswaar in zijn voormalig atelier. Ook de collectie oude kunst met als hoogtepunt de middeleeuwse sculpturen en de schilderijen van de oude meesters zal belangrijker worden. Dit bijna drie miljoen euro kostende project wordt voor 50% ondersteund door de deelstaat NRW, een derde van het bedrag wordt opgebracht door de stad Kleef. Na uitvoerig beraad hebben het bestuur en de Raad van Toezicht van de Vereniging van Vrienden besloten actief aan de realisering van dit project bij te dragen. Als belangrijkste onderdeel van dit engagement zal in de nazomer van dit jaar een grote sponsoren - en giftenactie worden gestart met het doel in de komende drie jaar de nog ontbrekende middelen ter hoogte van EUR 500.000,- bijeen te brengen. Met een professionele start zal de leden en vervolgens ook het grote publiek kennis kunnen nemen van de intussen al ver gevorderde plannen van de architecten onder leiding van Prof. Walter Nikkels. Bovendien worden bedrijven en organisaties benaderd om hun bijdrage in de vorm van giften of peetschappen te leveren. De voorzitter sloot de jaarvergadering met voorzichtig optimisme: „Het Friedrich-Wilhelms-Bad is zeker een van de grootste uitdagingen van de Vereniging van Vrienden. We hebben in de afgelopen twintig jaar echter al het een en ander gerealiseerd dat onmogelijk leek. Dat geeft ons vertrouwen.“

terug

Jan van Call, Gezicht op Kleef, ca. 1680
Michiel Jansz van Miereveldt, portret van Johan Maurits van Nassau-Siegen, 1636
Wolfgang Dommers
-> Deze pagina afdrukken