Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Wij zijn het 50 lid v.d. overkoepelende Vereniging van Vrienden v. Duitse musea voor beeldende kunst 31.03.2008

Sinds dit voorjaar is de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. lid van de Landelijke Vereniging van Vrienden van Duitse musea voor beeldende kunst. Onze vereniging was het vijftigste lid van deze in 2003 gestichte vereniging met zetel in Hamburg.

Bekende verenigingen zoals die van de Vrienden van de Nationalgalerie Berlijn, de Vrienden van de Schirn Kunsthalle in Frankfurt en de Museumvereniging Kassel behoren tot de leden.

Deze overkoepelende vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen, die middels uitwisseling van ervaringen en discussies benoemd worden. Het doel van deze vereniging is het, het werk van de Vrienden van Duitse musea te ondersteunen en te versterken zonder hun zelfstandigheid aan te tasten.

Tijdens de tiende ledenvergadering op 31 maart 2008 in Osnabrück waar wij door de plv. voorzitster van onze vereniging, mevr. Gisela Claßen, vertegenwoordigd werden, was ons verzoek tot lidmaatschap een punt van de agenda. Dit verzoek werd conform de statuten ondersteund door aanbevelingen van twee langjarige leden van deze overkoepelende vereniging: De Vereniging van Vrienden van het Wilhelm-Lembruck-Museum e.V. in Duisburg, en de Vrienden van het Wallraf-Richartz-Museum en het Museum Ludwig e.V. in Keulen.

Voor verdere informatie over deze overkoepelende vereniging verwijzen wij u naar de website: www.bundesverband-der-foerdervereine.de

terug

-> Deze pagina afdrukken