Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Een nieuwe voorzitter voor de Vereniging van Vrienden gekozen 08.08.2007

De Algemene Vergadering dit jaar van de Vereniging van Vrienden van Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. op de 8 augustus 2007 markeerde een belangrijk moment in de geschiedenis van de vereniging. Mevrouw Ulrike Sack legde na acht jaar het voorzitterschap neer en Klaus Hommel, directeur van het kantongerecht te Kleef, werd tot haar opvolger gekozen. Ook Wolfgang Dommers sinds 20 jaar penningmeester van de vereniging legde zijn functie neer en dr. Harald Korth werd door de vergadering tot zijn opvolger gekozen. Verder benoemde de vereniging een nieuw erelid: dr. Ulf Hiensch, die al ruim twee decennia lang zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vereniging van Vrienden en de Stichting B.C. Koekkoek-Huis.

In haar jaarverslag kon mevrouw Ulrike Sack wederom een indrukwekkende balans over het afgelopen jaar presenteren. Dat wat de vereniging voor haar leden organiseert, wordt zeer gewaardeerd: de extra rondleidingen in de beide Kleefse musea, de excursies en reizen als ook de talrijke feestelijke bijeenkomsten en de vieringen in het kader van het jubileum dit jaar leggen op indrukwekkende wijze hiervan getuigenis af. Steeds weer zorgt het vrijwilligerswerk, dat talloze leden voor de beide musea verrichten, voor grote bewondering:  twee museumwinkels en het Café Moritz op het dakterras van het Museum Kurhaus Kleef worden op deze wijze efficiënt gerund.

De vereniging kon voor de collecties van het B.C. Koekkoek-Huis en het Museum Kurhaus Kleef belangrijke aankopen mogelijk maken. Op het terrein van de oude kunst zijn twee portretten van Sibylla van Kleef en Johann Friedrich van Saksen te noemen, wat de moderne kunst betreft de late drukgrafiek van Joseph Beuys en vooral het monumentale werk „L’ombra del bronzo“ van Giuseppe Penone, dat permanent in de Kleefse Forstgarten te zien is. Ook in 2007 droeg de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en B.C. Koekkoek-Huis, de vereniging met de meeste leden in Kleef, wezenlijk en niet meer weg te denken bij aan het culturele leven van de stad en regio. De inkomsten en uitgaven van de vereniging liggen daarbij op het niveau van een middelgrote onderneming.

De nieuw gekozen voorzitter van de Vereniging van Vrienden, Klaus Hommel, dankte zijn voorgangster, mevrouw Ulrike Sack, van harte voor de door haar gedane arbeid in de afgelopen jaren. De vereniging is door haar organisatorisch perfect geregeld en zij heeft deze in het openbaar charmant en innemend gerepresenteerd. Ook voor de scheidende penningmeester, Wolfgang Dommers, had hij woorden van lof voor het voorzichtige en correcte beheer van de financiën.

Hommel kondigde aan dat hij samen met de nieuwe penningmeester de heer Harald Korth en de overige verdienstvolle leden van het bestuur de ingeslagen en succesvolle koers wil voortzetten. En hij preludeerde al op een belangrijke opgave voor de komende jaren: de intensieve medewerking aan de verbouwing van het Friedrich-Wilhelms-Bad, waarmee het Museum Kurhaus Kleef zowel architectonisch als ook conceptueel zijn afronding krijgt.

terug

Klaus Hommel
Ulrike Sack
Wolfgang Dommers
Dr. Ulf Hientzsch
-> Deze pagina afdrukken