Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Voordracht „In Europa: Van Nijmegen naar Srebrenica en verder“ van Geert Mak, 14.03.2010, 19.30 uur

Het Museum Kurhaus Kleef nodigt u op zondagavond 14 maart 2010 uit voor de lezing „In Europa: Van Nijmegen tot Srebrenica en verder“ door Geert Mak, die over de uitdaging die de migratie, het groeiende nationalisme en een EU op zoek naar oriëntatie en inspiratie zal spreken. 400 jaar geleden betekende het verkrijgen van de Kleefse en Ravenbergse territoria voor het arme en achterlijke Brandenburg de aansluiting bij de culturele en economische dynamiek in het westen van Europa.

Omgekeerd ligt voor de Nederrijn sinds die tijd het centrum van de macht in het oosten, zeker sedert uit het kleine Brandenburg het grote Pruissen geworden was. Er volgde wederom een nieuwe verschuiving naar het westen 1945/49/89, maar sinds de Duitse hereniging en de toetreding van de Zuidoost- en Midden-Europese staten geldt wederom de zin van de Oost-Europa- historicus Karl Schlögel: „Het midden ligt oostwaarts“. Moet deze ontwikkeling ons beangstigen of openen zich in tegendeel nieuwe perspectieven? Hoe kunnen we onze positie „in Europa“ nu en in de toekomst bepalen? Welke kansen hebben we om het Europa der burgers mede vorm te geven?

Geert Mak (geboren 1946 in Vlaardingen) is freelance redacteur van het NRC-Handelsblad en de tv-zender VPRO als ook schrijver. Voor zijn boek „In Europa“ kreeg hij in 2008 de Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung.

De voordracht wordt georganiseerd door de VHS Kleef en is een onderdeel van de reeks „1609-2009 Kleef – Brandenburg/Pruissen – Europa“. Duits is de  belangrijkste voertaal. De entree aan de avondkassa bedraagt 5,- € (gereduceerd 2,50 € ).

terug

Geert Mak
-> Deze pagina afdrukken