Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Walter Gieseler (1919-1999), tentoonstelling B.C. Koekkoek-Huis, 04.10.2009-17.01.2010

Op 28 april 2009 was het tien jaar geleden dat Walter Gieseler overleed, op 3 oktober 2009 zou hij 90 jaar geworden zijn. Naar aanleiding van deze beide gebeurtenissen toont het B.C. Koekkoek-Huis een overzichtstentoonstelling over de componist, musicus, muziekwetenschapper en muziekpedagoog. Er zijn ca. 70 werken te zien: partituren, publicaties, foto’s, en concertaffiches en andere documenten uit de afgelopen decennia. We herinneren ons Walter Gieseler vooral vanwege zijn Collegium Musicum Kleve e.V., de Städtische Singgemeinde Kleve e.V. en de concerten van de gemeente Kleef, die allemaal door hem na de oorlog opgericht werden of nieuw leven ingeblazen kregen en tot op de dag van vandaag de basis van het muzikale leven in Kleef vormen.

Walter Gieseler werd in 1919 in Hannover geboren, van 1945-1949 studeerde hij in Göttingen en Keulen muziekwetenschap, germanistiek en filosofie en legde in 1951 in Hannover het tweede staatsexamen voor het leraarschap voor muziek en Duits af. In hetzelfde jaar verhuisde hij naar Kleef, dat hij tot zijn dood trouw bleef, en begon daar zijn loopbaan als leraar aan het Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (destijds Stedelijk Gymnasium). Gieseler richtte het Collegium Musicum Kleve e.V. op, dat tot heden regelmatig in Kleef concerten met een uitgelezen programma verzorgt en blies ook de „Städtische Singgemeinde“ nieuwe leven in. In 1959 leidde hij als vrijwilliger de Volkshochschule in Kleef; de stedelijke concerten, die onderdeel van het programma van de Volkshochschule waren, werden tot 1961 door hem geleid. In 1963 volgde zijn benoeming aan de Pädagogische Hochschule te Keulen en in 1970 promoveerde hij en vervolgens zette hij zijn loopbaan voort als directeur van het Seminarium voor muziek en de didactiek ervan aan de universiteit van Keulen. Van 1975 tot 1981 was hij voorzitter van de „Bundesfachgruppe Musikpädagogik“.

Walter Gieseler bleef zijn leven lang met Kleef en de regio verbonden. Hij zette zijn werk met de Kleefse ensembles voort, publiceerde muziekwetenschappelijke werken, werkte aan talrijke publicaties mee en engageerde zich voor de belangen van de regio. Genoemd dienen o.a. te worden zijn initiatief voor de oprichting van een Kreismusikschule en zijn voorzitterschap van 1972-1978 van de Vereniging ter bevordering van de oprichting van een grensoverschrijdende Gesamthochschule aan de Nederrijn.

In 1993 werd hij met het Bundesverdienstkreuz 1. Klasse onderscheiden, in 1995 met de „Johann-Moritz-Kulturpreis der Stadt Kleve“. Walter Gieseler overleed op 28 april 1999 in Kleef en in zijn nalatenschap bevinden zich een groot aantal composities, muziekpedagogische vakliteratuur en opstellen. Maar vooral laat hij door zijn engagement voor de muziek een richtsnoer na, waaraan de kwaliteit van het muzikale leven in Kleef zich dient te oriënteren. Hanns Lamers schreef over hem in 1965: „Ook wanneer jij allang niet meer hier zult zijn, zal door jou Kleef gedwongen zijn alleen nog maar goede muziek te brengen.

De tentoonstelling werd met medewerking van Elisabeth Cremer en Karl Kemper opgezet en uitgevoerd door het B.C. Koekkoek-Huis Kleef, het Stadtarchiv Kleef en de „Konzerten der Stadt Kleve“.

terug

Klaus-Dieter Stade, portret Walter Gieseler
Walter Gieseler, partituur voor de zeventigste verjaardag van Fritz Getlinger
Componist, musicus, muziekwetenschapper en dirigent
Walter Gieseler schrijvt zich in in het gouden boek van Kleef, 1995