Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.


Vrijwilligers

Het tonen van particulier engagement en eigen initiatief  ten gunste van het Museum Kurhaus Kleef en het Museum B.C. Koekkoek-Huis betekent zowel de eigen levenskwaliteit als ook de culturele attractiviteit van de hele regio te vergroten. De vrijwillige inzet van de vele helpers en  helpsters is dus een van de dragende zuilen voor het uiterlijke verschijningsbeeld, de probleemloze gang van zaken en de hoge kwaliteit van de musea.

Informatie over het werk van de vrijwilligers van de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. kunnen tijdens de openingsuren van het Museum Kurhaus Kleef (dinsdag–zondag, 11–17 uur) en op alle feestdagen met uitzondering van 24, 25 en 31 december en 1 januari en carnavalsmaandag) onder telefoon nummer: +49–(0)2821-750 10 of via buero@freunde-klever-museen.de verkregen worden.

De beide musea worden door de medewerking van veel actieve vrienden sterk ondersteund. Zowel de „boekwinkel Minerva” in het Museum Kurhaus Kleef als ook de „Koekkoek-Shop” in het B.C. Koekkoek-Huis worden op met de grootste zorg door vrijwilligers bemand. Behalve de verkoop van de entreebiljetten kan men daar de publicaties van het museum, geselecteerde literatuur en een grote keuze aan posters en postkaarten van de in de collectie aanwezige kunstwerken krijgen.

Waardevolle medewerking verlenen ook al diegenen, die zich voor de educatie in het Museum Kurhaus Kleef en in het B.C. Koekkoek-Huis inzetten. De dienst educatie van het museum biedt rondleidingen en workshops met betrekking tot alle aspecten van de permanente collectie en de telkens actuele tentoonstellingen als ook rondleidingen en workshops voor kinderen en volwassenen aan.

Vrijwillige medewerking is niet alleen hulp voor anderen maar betekent ook een persoonlijke ontwikkeling. De actieve vrijwilligers brengen hun eigen ervaring en kennis mee, vaak ontstaan er contacten met mensen met soortgelijke interesses en voorliefdes.

Kuratorin Susanne Figner führt durch die Ausstellung "every single day" von Haim Steinbach